• Kona Electric
  HKD 355,488 起
  Kona Electric
  電動車
  • 電動摩打
  • 摩打136匹馬力
  • 摩打40.3kg-m扭力
  • 前輪驅動
  • 單速減速齒輪
 • Kona Electric Range+
  HKD 462,420 起
  Kona Electric Range+
  電動車
  • 電動摩打
  • 摩打204匹馬力
  • 摩打40.3kg-m扭力
  • 前輪驅動
  • 單速減速齒輪
 • New IONIQ Hybrid
  HKD 281,496 起
  New IONIQ Hybrid
  5座房車
  • 1,580cc汽缸容量
  • 105匹馬力
  • 15kg-m扭力
  • 電動摩打
  • 摩打44匹馬力
  • 摩打17.3kg-m扭力
  • 前輪驅動
  • 6前速雙離合器自動波連+/-轉檔模式
 • New IONIQ Electric
  HKD 393,910 起
  New IONIQ Electric
  電動車
  • 電動摩打
  • 摩打136匹馬力
  • 摩打30.1kg-m扭力
  • 前輪驅動
  • 單速減速齒輪
 • i30 Fastback N
  HKD 387,781 起
  i30 Fastback N
  5座斜背跑車
  • 1,998cc汽缸容量
  • 275匹馬力
  • 35.9kg-m扭力
  • 前輪驅動
  • 6前速棍波
 • New Tucson (Premium Package)
  HKD 264,490 起
  New Tucson (Premium Package)
  5座運動多用途車
  • 1,999cc汽缸容量
  • 155匹馬力
  • 19.6kg-m扭力
  • 前輪驅動
  • 6速自動變速箱連+/-換檔
 • New Santa Fe Premium
  HKD 355,896 起
  New Santa Fe Premium
  7座運動多用途車
  • 2,359cc汽缸容量
  • 185匹馬力
  • 24.3kg-m扭力
  • 四輪驅動
  • 6速自動變速箱連+/-換檔
 • H-1 自動波 (Euro 6) Facelift
  HKD 268,800 起
  H-1 自動波 (Euro 6) Facelift
  6座輕型貨車
  • 2,497cc汽缸容量
  • 170匹馬力
  • 45kg-m扭力
  • 後輪驅動
  • 5前速自動波連+/-轉檔模式
 • H-1 棍波 (Euro 6) Facelift
  HKD 229,800 起
  H-1 棍波 (Euro 6) Facelift
  6座輕型貨車
  • 2,497cc汽缸容量
  • 136匹馬力
  • 35kg-m扭力
  • 後輪驅動
  • 6前速棍波
 • Mighty EX6
  HKD 288,800 起
  Mighty EX6
  5.5噸輕型貨車
  • 3,933cc汽缸容量
  • 160匹馬力
  • 60kg-m扭力
  • 後輪驅動
  • 6前速棍波
 • Mighty EX9
  HKD 318,800 起
  Mighty EX9
  9噸中型貨車
  • 3,933cc汽缸容量
  • 160匹馬力
  • 60kg-m扭力
  • 後輪驅動
  • 6前速棍波
價錢已包括首次登記稅,香港標準規格,及5年無限公里原廠保用,除非另有說明。所有價錢及規格只限於香港地區。價錢及規格以銷售合約為準。選擇性設備或首次登記日期起6個月內所安裝的額外配件需納首次登記稅。價格和規格如有更改恕不另行通知。建議座駕於現代汽車維修中心進行例行檢查以維持車輛最佳性能。原廠保用並不包括定期保養服務之成本。有關保用範圍請參考保修手冊的條款。